Signalų nustatymas, atšaukimas ar nustatymas snausti - Nexus Žinynas

Signalo parinktis

Turinys

    signalo parinktis

    Signalų nustatymas, atšaukimas ar nustatymas snausti - Nexus Žinynas Signalo parinktis Beep options garsinio signalo parinktys Beep options garsinio signalo parinktys G mygtukas B sąrankos meniu Parinkite tono aukštį interneto investicijų portfeliai garsumą, taikomą signalo parinktis signalui, kuris suskamba toliau nurodytais atvejais: fotoaparatui sufokusavus vaizdą, kai įjungta vienkartinio pagalbinio AF funkcija AF-S ; užfiksavus židinį, kai fotografuojama įjungus tiesioginės peržiūros režimą; kol atleidimo laikmatis skaičiuoja laiką atgal, kai įjungtas automatinio laikmačio režimas; paspaudus signalo parinktis atleidimo mygtuką, jei įdėta nuo rašymo apsaugota atminties kortelė; kai fotografuojant pakėlus veidrodį, antrą kartą paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas; signalo parinktis pasibaigia fotografavimas dideliais intervalais; kai tekstui įvesti liečiama jutikliniame ekrane rodoma klaviatūra 0 Teksto įvedimas.

    Atminkite: kad ir kokia būtų nustatyta parinktis, garsinis signalas neskamba filmuojant, įjungus bet signalo parinktis tylųjį užrakto atleidimo režimą režimas Q arba Qc signalo parinktis nustačius kurią nors parametro Silent live view photography begarsis fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu signalo parinktis, išskyrus Off išjungta 0 Silent live view photography begarsis fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu.

    signalo parinktis

    Garsinis signalas neskamba, kai fotoaparatas sufokusuoja vaizdą naudodamas vienkartinį pagalbinį AF, jei nustatyta pasirinktinio nustatymo a2 AF-S priority selection AF-S pirmumo parinkimas0 a2: AF-S priority selection AF-S pirmumo parinkimas parinktis Release atleidimas.