Santykiniai akcijų rodikliai: lyginamoji analizė - desel.lt

Populiarūs pasirinkimo rodikliai, Žemesnio lygio kategorijos

Turinys

  Kadangi investicijų sąvoka yra labai plati ir įvairiai interpretuojama, tai ir kaip skaičiuoti šį rodiklį yra daug variantų.

  Pasirinkimas reikiamo varianto priklauso nuo investicijų pobūdžio ir investavimo objekto.

  populiarūs pasirinkimo rodikliai

  Čia bus apžvelgtas vienas iš lengviau suprantamų, o taip pat šiam tikslui dažnai naudojamų, rodiklio paskaičiavimo būdas. Jo formulė gan paprasta -  grynasis pelnas net income yra dalinamas iš nuosavo kapitalo equity ir ilgalaikių skolų long term debt sumos.

  Duomenis šiam rodikliui paskaičiuoti rasite pelno nuostolių ir balansinėje ataskaitose.

  populiarūs pasirinkimo rodikliai

  Šiuo atveju investicijų objektas yra įmonė, o po investicijomis suprantama ir nuosavos įmonės lėšos priklausančios savininkamsir skolintos ilgalaikės lėšos priklausančios kreditoriams. Kadangi investavimas, kaip taisyklė, yra ilgalaikis procesas, tai skaičiuojant rodiklį imamos būtent ilgalaikės skolos. Akivaizdu, kad šis rodiklis svarbus tiek įmonės savininkams, tiek įmonės kreditoriams, kuriais kaip taisyklė šiuo atveju dažniausiai yra finansinės institucijos.

  populiarūs pasirinkimo rodikliai