Papildomas susitarimo variantas

Papildomas susitarimo variantas, Apie papildomą darbą naujajame darbo kodekse - Papildomas susitarimo variantas

Turinys

  Papildomas susitarimo variantas Komentaras 35 straipsnis.

  papildomas susitarimo variantas

  Susitarimas dėl papildomo darbo 1. Darbo sutarties šalys susitarimu dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties papildomas susitarimo variantas, gali susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo.

  papildomas susitarimo variantas

  Tokia veikla gali būti atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo arba atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija susitarimas dėl darbo funkcijų gretinimoarba susitariama dėl projektinio darbo susitarimas dėl projektinio darbo.

  Susitarimui dėl projektinio darbo mutatis mutandis taikomi šiame kodekse nustatyti projektinio darbo sutarties ypatumai.

  papildomas susitarimo variantas

  Darbo sutarties šalys taip pat turi teisę susitarti dėl pagrindinės darbo funkcijos ir papildomos darbo funkcijos sukeitimo tam tikram laikotarpiui ar neterminuotai. Vykdant susitarimus dėl papildomo darbo, negali būti pažeisti šio kodekso ar kitų darbo teisės normų nustatyti maksimaliojo darbo ir minimaliojo poilsio papildomas susitarimo variantas reikalavimai. Susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta, kuriuo metu bus atliekama papildoma darbo funkcija, jos apimtis darbo valandomis, darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą ar kita.

  Susitarimą dėl papildomo darbo viena darbo sutarties šalis gali nutraukti, įspėjusi raštu kitą darbo sutarties šalį prieš penkias darbo papildomas susitarimo variantas. Susitarimas dėl papildomo darbo taip pat pasibaigia, nutrūkus pagrindinės darbo funkcijos darbo sutarčiai, nebent darbo sutarties šalys susitaria kitaip.

  papildomas susitarimo variantas

  Esant pagrindinės ir papildomos darbo funkcijų konfliktui, darbuotojas pirmenybę turi teikti pagrindinei darbo funkcijai, nebent darbdavys papildomas susitarimo variantas kitaip. Jeigu atlikdamas susitarime dėl darbo funkcijų jungimo numatytą papildomą darbo funkciją darbuotojas dėl to įgyja teisę naudotis šiame kodekse ar kitose darbo teisės normose nustatytomis papildomomis teisėmis ar papildomas susitarimo variantas ilgesniu poilsio laiku, trumpesniu darbo laiku, atostogomis ir kitajos papildomas susitarimo variantas darbuotojui taikomos tik tada, kai atliekama papildoma funkcija, ir tik tiek, kiek ji papildomas susitarimo variantas.

  Susitarimas dėl papildomo darbo 1. Darbo sutarties šalys susitarimu dėl papildomo papildomas susitarimo variantas, kuris tampa darbo sutarties dalimi, gali susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo.

  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.