Edmundas Pupinis. Ar pasinaudos savivaldybės Investicijų įstatymo suteikta galimybe?

Galimybė be investicijų, Europos Sąjungos investicijų priemonių pasirinkimo įrankis

Ar pasinaudos savivaldybės Investicijų įstatymo suteikta galimybe? Nuoroda nukopijuota aA Žmonės nori didesnio atlyginimo.

Investicijų galimybės, UAB

Net ir vengiantys visuotinių apibendrinimų su tokiu teiginiu veikiausiai sutiktų. O atlyginimą, be asmens patirties, žinių ir įgūdžių, lemia ir darbo vietų pasiūla — kuo daugiau teritorijoje veikia įmonių, tuo didesnė konkurencija dėl darbuotojų, tuo didesnio atlyginimo darbuotojas gali tikėtis.

Deja, ne visuose šalies regionuose tokia loginė grandinė veikia sklandžiai.

The economic growth of a country is largely dependent on the opportunities for the investment attraction for the economic development of the country. Therefore, in this process particular attention is given to the state investment policy, which consists of a complex of legal, economic and administrative measures. Vilnius generates not only more than 30 per cent of the country's total gross domestic product, but also about 60 per cent of all foreign investments into the country comes through Vilnius. For this reason, it can be said that the Vilnius city municipality significantly contributes to the state's competitiveness through the implementation of investment projects.

Tačiau lieka abejonių, ar savivaldybės suskubs pasinaudoti įstatymo teikiamomis galimybėmis. Ar tikrai investicijos yra laukiamos visur?

Investicijų galimybės, UAB. desel.lt

Lengvatomis galima pasinaudoti tada, kai investuotojas Lietuvos Respublikoje sukuria ne mažiau kaip galimybė be investicijų, o kai investuojama Vilniuje ir Vilniaus rajone — ne mažiau kaip naujų darbo vietų, ir investuotojo privačios kapitalo investicijos Lietuvos Respublikoje sudaro ne mažiau kaip 20 milijonų eurų, o kai investuojama Vilniuje ir Vilniaus rajone — ne mažiau kaip 30 milijonų eurų.

Įstatymu nustatyta, jog stambus projektas turi būti įgyvendinamas per penkerius metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

galimybė be investicijų

Susiję straipsniai Edmundas Pupinis. Tobulos valdžios tobula ataskaita?

galimybė be investicijų

Svarbiausia tai, jog toks reglamentavimas veiks visoje Lietuvoje, visose 60 savivaldybių, todėl tai yra puikus šansas regionams gerinti konkurencingumą ir pritraukti naujų, gerai apmokamų darbo vietų.

Ypač įstatymas palankus toms savivaldybėms, kurios iki šiol dėl įvairių priežasčių neturėjo įkurtų laisvųjų ekonominių zonų ar pramonės parkų, kadangi įstatymų pakeitimai suteikia ga¬li¬my¬bę ir reikiamus įrankius rimčiau pakonkuruoti pri¬trauk¬iant in¬ves¬ti¬ci¬jas į sa¬vo re¬gio¬nus.

Tiesa, klausimas, ar visos savivaldybės turės politinės valios tuo pasinaudoti, išlieka atviras.

Galimybė atlikti praktiką - Viešųjų investicijų plėtros agentura

Ne paslaptis, jog kol vieni lau¬kia in¬ves¬ti¬ci¬jų, kai ku¬riems jos dėl ga¬li¬mos kon¬ku¬ren¬ci¬jos dar¬bo rin¬ko¬je nėra pageidaujamos. Visgi savivaldybėms, turinčioms gerų norų prisikviesti investuotojų, dar reikia atlikti nemažai darbų.

Pirmiausia, savivaldybės privalo turėti reikiamo dydžio investicijoms paruoštus žemės sklypus.

galimybė be investicijų

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenimis, net 30 proc. Tačiau minėtas įstatymas ir šiuo atveju numato didelę valstybės paramą savivaldybėm savivaldybėms.

galimybė be investicijų

Sudarius stambaus projekto investicijų sutartį, kuria numatoma įgyvendinti stambų projektą iš anksto savivaldybės suplanuotoje teritorijoje, ir įtraukus stambų projektą į stambių projektų sąrašą, po stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo gali būti skiriama speciali tikslinė iki 5 procentų stambaus projekto vertės valstybės biudžeto dotacija savivaldybės biudžetui savivaldybės viešajai infrastruktūrai plėtoti.

Dar viena svarbi ir spręstina problema, kurią nurodo ekspertai, taip pat ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijayra reikiamų darbuotojų parengimas. Ministerijos duomenimis, pagrindinis iššūkis Lietuvoje, kurį nurodo net 59 proc.

Slapukai, kurie yra priskirti reikiamoms kategorijoms, yra saugomi jūsų naršyklėje, nes jie yra būtini pagrindinių svetainės funkcijų veikimui.

O būtent gamybos įmonės, besirenkančios vietas investuoti, labiausiai ir kreipia dėmesį į kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą. Nesant stipraus profesinio paruošimo regionuose, tikėtis stambių investicijų būtų naivu.

Pranešimo navigacija.

Įstatyme numatoma, kad šiame procese privalo dalyvauti ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijakuri, nustatydama ir paskirstydama valstybės finansuojamų profesinio mokymo ir studijų vietų, taip pat studijų stipendijų skaičių, privalo įvertinti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktus pasiūlymus dėl stambiems projektams įgyvendinti reikalingo preliminaraus specialistų skaičiaus, kvalifikacijos ir išsilavinimo.

Kaip matyti iš susijusių asmenų, dalyvaujančių investicijų pritraukimo procese, gausos, investicijų paieška, teigiamo investicijų klimato sudarymas tampa ir visos savivaldybės bendruomenės interesu.

  • Verslo investicijų galimybės ir valstybės rėmimas
  • Užsidirbti pinigų toje vietoje
  • Edmundas Pupinis. Ar pasinaudos savivaldybės Investicijų įstatymo suteikta galimybe? - DELFI

Būtent pastarosios įstaigos yra viena svarbiausių investicijų pritraukimo proceso grandžių. Investicijų pritraukimas turi būti visų suinteresuotų pusių bendrasis reikalas, o ne atskirų tarybos narių ar merų interesų sritis.

KAIP UŽDIRBTI 6 000 €/mėn?

Tam, kad savivaldybėse, kur investicijos nėra labai pageidaujamos, būtų pralaužtos tam tikros užkardos, reikalingas aktyvus bendruomenių įsitraukimas ir raginimas atsakingus asmenis priimti ne siaurai interesų grupei, o plačiajai visuomenei naudingus sprendimus. Šansas regionams ir savivaldybėms, kurios tiki investicijų pritraukimu ir reikalingumu, yra duotas.

„Verslo investicijų galimybės ir valstybės rėmimas“

Ar šia proga bus pasinaudota ir kaip, parodys laikas. O nepakanka pinigų gyventi, kaip užsidirbti pinigų reikia atsiraitoti rankoves ir siekti, kad gerųjų stambių galimybė be investicijų ir užsienio investicijų pritraukimo pavyzdžių būtų kuo daugiau.

Nuoroda nukopijuota.